Kıpçak Türkçesi (Kuzey Türkçesi)

Kıpçak Türkçesi (Kuzey Türkçesi)

Kıpçak Türkçesi, 13-15. yüzyıllar arasında Altınordu, Mısır, Suriye bölgelerinde kullanılan Türkçedir. Kuzey Türkçesiyle oluşturulan eserlerin en önemlileri şunlardır:

1. Kodeks Kumanikus: Hristiyanlık’a ait ilâhileri, bilmeceleri, Türkçe-Almanca-Latince-Farsça sözlük parçalarını içeren bir derlemedir. Eserdeki metinler, 1303 yılında İtalyan ve Alman rahipleri tarafından Karadeniz’in kuzeyindeki Kıpçak Türklerinden derlenmiştir.

2. Hüsrev ü Şîrîn: Hüsrev ü Şîrîn, Genceli Nizamî’nin aynı isimli Farsça mesnevisinden 1341 yılında Turkçeye çevrilmiş manzum bir eserdir. Eseri Kıpçak Türkçesine çeviren şair, Kutb’dur.

3. Gülistan Tercümesi: Sa’dî’nin Gülistan isimli Farsça eserinin Saraylı Sevf tarafından 1391 yılında Kıpçak Türkçesine yapılmış tercümesidir.