Kişi Zamirleri

Kişi Zamirleri

İnsan adının yerine kullanılan zamirlerdir (ben sen, o, biz, siz, onlar, kendi)

Seni daha önce anlayamamışım.

  • “Kendi” sözcüğü (dönüşlülük zamiri) özneyle ya da başka bir zamir­le birlikte kullanıldığında o sözcüğün anlamını pekiştirir:

Dedikoduları kendi çıkarmış.

Dedikoduları Ayşe kendi çıkarmış.

  • Kişi zamiri yalın durumda kullanılırsa bu zamirden sonra genellikle virgül kullanılır:

O, sınıfın en çalışkanıydı.

  • “O” zamiri duruma göre kişi veya işaret zamiri olabilir.
  • Dönüşlülük zamiri dışındaki kişi zamirleri isim tamlamalarında sade­ce tamlayan olur.
  • Bazı şahıs zamirleri hâl eki alırken değişime uğrar.

Ben+e bana                   sen+e sana

  • Ben ve biz zamirlerinde tamlayan eki değişime uğrar.

Benim    bizim 

  • Kendi zamiri, yapıca etken cümleyi anlamca edilgen yapar.

Kendini denize attı.

Kendini boşa üzüyorsun.

  • Şahıs zamirlerinin çoğullanması isimlerden farklıdır. Aynı şekilde biz ve siz her zaman çoğul anlam vermez.
Sizinle nerede tanışmıştık?      
Biz işimizi biliriz. 

Zamir n’ si ile kaynaştırma harfi karıştırılmamalıdır.