Komedi (Komedya)

Komedya (Komedi/Güldürü)

 • İnsanların ve toplumun gülünç yanlarını sergileyerek izleyiciyi düşündürmeyi ve eğitmeyi amaçlayan oyun türüdür.
 • Konular günlük yaşamdan alınır.
 • Kişiler genellikle halktan kimselerdir.
 • Acı veren olaylar seyircinin gözü önünde geçebilir.
 • Üslupta yükseklik ve soyluluk aranmaz, kaba sözlerden ve şakalardan kaçınmaya gerek görülmez.
 • Nazımla yazılır. (17. yüzyılda klasik edebiyat döneminde nesirle yazılan örnekler de vardır.)
 • Ara verilmeden oynanır.
 • Beş bölüm olarak yazılır.
 • Üç birlik kuralına uyulur.
 • Diyalog ve koro bölümlerinden oluşur.
 • ilk komedi oyunları eski Yunan edebiyatında yazılmıştır. Aristophanes (M.Ö. 342 – 292) eski Yunan edebiyatının; Plagtus (M.Ö. 254 – 184) Latin edebiyatının ve Moliere (1622 – 1676) klasik Fransız edebiyatının en ünlü komedya yazarlarıdır.
 • Başlıca komedya çeşitleri karakter komedyası, töre komedyası, entrika komedyasıdır. Moliere‘in “Cimri“, Tartuffe ve Shakespeare‘in “Venedik Tacirikarakter komedyasının; Moliere‘in “Gülünç Kibarlar“, Gogol‘un “Müfettiş”, Şinasi‘nin “Şair Evlenmesi” töre komedyasının; Moliere’in “Skapin’in Dolapları“, Shakespeare‘in “Yanlışlıklar Komedyası” entrika komedyasının örneklerindendir.