Etiket: Göstermeye Bağlı Metinler

Epik Tiyatro

Epik Tiyatro ♦ Çağdaş tiyatro anlayışlarından biri olup Bertolt Brecht’in oyunları ile 1950’li yıllarda yayılmaya başlamıştır. ♦ Epik tiyatroda amaç seyircinin sahnede canlandırılan oyuna kendini kaptırmasını önlemek, izlediklerinin gerçek olmadığını hatırlamasını sağlamaktır. Bu nedenle oyun sırasında oyunun akışını kesen açıklamalara

Dram

Dram Eski Yunan edebiyatında lirik ve epik türlerine karşıt olarak, tiyatro türü oyunlar için, yani tragedya ve komedyayı kapsayacak biçimde kullanılan “dram” sözcüğü, 18. yüzyıldan itibaren tragedya ve komedyanın dışında, üçüncü bir tiyatro türünü adlandırmak için kullanılmıştır.

Komedi (Komedya)

Komedya (Komedi/Güldürü) İnsanların ve toplumun gülünç yanlarını sergileyerek izleyiciyi düşündürmeyi ve eğitmeyi amaçlayan oyun türüdür. Konular günlük yaşamdan alınır. Kişiler genellikle halktan kimselerdir.

Trajedi ( Tragedya )

Tragedya (Trajedi/Ağlatı) Seyircide acıma ve korku duygulan uyandırarak ruhu tutkulardan arındırmak amacıyla yazılan oyundur. Konu tarihten ya da mitolojiden alınır. Kişiler doğaüstü varlıklar (tanrılar, tanrıçalar, yarı tanrılar) ve yüksek tabakadan seçilen kişiler (krallar, kraliçeler, prensler, soylular, vs.) dir.

Batı Tiyatrosu

Günümüzde çağdaş tiyatro anlayışı Batı tiyatrosu geleneğine bağlıdır. Bu geleneğe göre yazılmış tiyatro oyunları da olay çevresinde gelişen edebî metinler gibi, olay örgüsü, tema, kişi, yer ve zaman öğelerinden oluşan bir yapısal bütünlüğe sahiptir. Ancak tiyatro metninde olay örgüsüne “dramatik

Köy Seyirlik Oyunu

KÖY SEYİRLİK OYUNU ♦ Geleneksel tiyatronun kökü çok eskilere giden koludur. Köylü tiyatrosu da diyebileceğimiz bu geleneğin ritüelden (âdet haline gelmiş törensel davranışlar) kaynaklandığı bilinmektedir.

Türk Tiyatrosunun Tarihsel Gelişimi

♦ Türk toplumu Batılı anlamdaki tiyatroyu Tanzimat’la birlikte tanımıştır. Tanzimat’tan önce Türk toplumunun bildiği, tanıdığı tiyatro, “seyirlik oyun” ya da “temaşa sanatıdır. Batı tiyatrosundan farklı bir anlayışın ürünü olan bu tiyatro türüne “geleneksel tiyatro” denmektedir. ♦ Geleneksel tiyatronun Batı tiyatrosundan

Tiyatro Sanatı / Türü

♦ Güzel sanatların en eski dallarından biri olan tiyatro, bir olayı, öyküyü, sahne olarak ayrılmış bir yerde, oyuncuların söz ve hareketleriyle gösterme, canlandırma sanatıdır. Resim, heykel gibi sanatların plastik sanat; edebiyat ve müziğin fonetik sanat olarak tanımlanmasına karşılık, tiyatro da