Köroğlu Destanı

KÖROGLU DESTANI
♦ Türk destanları içinde en geç oluşan destandır.

♦ Batı Türkistan’dan Rumeli’ne kadar uzanan geniş coğrafya üzerinde, başta Azeri, Özbek İstanbul ve değişik Anadolu rivayetleri olmak üzere birçok rivayeti bulunur.

♦ Köroğlu Destanı’nın 16.yüzyılda Anadolu’da oluşan kolu, halk ozanı Köroğlu’nun veya hem ozan hem eşkıya Köroğlu’nun yaşamı, kişiliği ve macerasıyla birleşerek tazelenmiş ve gelişmiştir.

♦ Köroğlu Destanı, zamanla hikâyeleşmiş; taşıdığı özellikler bakımından daha çok, halk hikâyesi türü içinde değerlendirilmiştir.

Köroğlu Destanı’ nda ana olay şöyledir:

Köroğlu küçük bir çocukken, babası hizmet ettiği beye seçtiği 2 tayı beğendiremez. Bu nedenle gözleri şişlenerek cezalandırılır. Köroğlu, haksızlığa uğramış, zulüm görmüş bir babanın oğlu olarak büyür, yiğit bir delikanlı olur. Babasının cezalandırılmasına sebep olan taylardan biri de eşi bulunmaz bir küheylan olur. Köroğlu, babasının intikamını almak için Kırat adı verilen atıyla dağa çıkar, Çamlıbel’e yerleşir. Kısa sürede, kahramanlığı dillere destan olur. Etrafına topladığı yiğitlerle, halka zulmeden beylerin, paşaların korkulu rüyası olur. Ancak tüfeğin icat edilmesinden sonra adamlarının uzaktan kolaylıkla öldürülüşüne katlanamaz. Yiğitliğin artık tarihe karıştığını anlar ve ortalıktan kaybolur