Manzum – Mensur Nedir?

Manzum – Mensur
♦ Manzum; “nazımla yazılmış, şiir biçiminde” anlamındadır. Mensur ise “nesirle yazılmış, düz yazı biçiminde” anlamındadır. Örneğin manzum eser dendiğinde bundan nazım biçiminde yazılmış eser anlaşılır.