Nazım ve Nesir Nedir?

NAZIM ve NESİR
♦ Edebiyatta nazım ve nesir olmak üzere iki temel anlatım yolu vardır. Duygu, düşünce, hayal ve istekleri ölçülü ve uyaklı olarak dizelerle anlatma yolu “nazım”; dil bilgisi kuralları çerçevesinde cümlelerle anlatma yolu ise “nesir’dir.

Başlangıçta Şiir Vardı

♦ Nazmın doğuşu, nesirden ve yazının bulunuşundan çok önce, sözlü edebiyat dönemindedir. Yazı öncesi edebiyat türlerinin anlatım yolu hep nazımdır. Edebiyat tarihinde bilinen en eski ürünler olan destanlar, nazım biçiminde oluşturulmuştur. Destanlardan sonra ortaya çıkan lirik edebiyat örnekleri de nazım biçimindedir. Bu durum, nazmın coşku ve heyecana bağlı bir ifade yolu olarak benimsendiğini de gösterir. Daha sonraları nazmın didaktik amaçlarla kullanıldığı görülse de bunun nedeni nazmın akılda kalma ve kitleye seslenme bakımından üstünlüğünden yararlanma düşüncesidir.

♦ Nesir yani düz yazı ise ancak yazının bulunuşundan sonra gelişmiş, ilerleyen zaman içerisinde anlatmaya ve göstermeye bağlı metinlerle öğretici metinlerin temel anlatım yolu olmuştur.

♦ Nesirle yazılan eserlerde mantığa ve dil bilgisi kurallarına uygunluk temel ilkeyken nazmın temeli ahenk öğesidir ve nazımda dil bilgisi kurallarının bozulmasına göz yumulabilir.