Mecaz anlam

Mecaz anlam: Kelimenin ilk anlamından büyük ölçüde uzaklaşıp başka bir sözlükle karşılanan bir anlamı ifade etmesine mecaz anlam denir.

  • Ufkunun genişlemesini istediği için genç ve kültürlü insanlarla çalışmayı yeğlerdi.
  • Kuru bir anlatımı olan bu romanı okurken çok sıkılmıştım.
  • Yasaları çiğnemek, uygar insanın niteliklerinden değildir.

ÖRNEK SORU

  • I. Onun bu pişkinliğine bir anlam veremedik.
  • II. Çoğunluk sağlanamadığı için toplantı ertelendi.
  • III. Cesaretinin kırılmasına sen sebep oldun.
  • IV. Çevre temizliğine önem vermek gerekir.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili kelimeler gerçek anlamı dışında (mecaz anlamıyla) kullanılmıştır?

A) I. ve II.                     B) I. ve III.                     C) II VE IIII                       D) II. ve IV.                       E) III. ve IV.

ÇÖZÜM:

Altı çizili kelimelerin gerçek anlamlarını inceleyelim:
pişkinlik: Çiğ olmama; yenebilecek, pişkin durumda olma.
çoğunluk: Sayı üstünlüğü, ekseriyet.
kırılma: Sert şeylerin, vurularak ya da ezilerek parçalanması.
temizlik: Kirli, lekeli, pis olmama durumu; paklık.

Yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında çoğunluk ve temizlik kelimelerinin gerçek anlamlarıyla kullanıldığı görülecektir. Pişkinlik kelimesi “Onun bu pişkinliğine bir anlam veremedik.” cümlesinde saygısızca davranıp anlamazdan gelmek, vurdumduymazlık; kırılma kelimesi “Cesaretinin kırılmasına sen sebep oldun.” cümlesinde soyut bir durumun azalması, yok olması anlamında kullanılarak mecaz anlam kazanmıştır.
Cevap B