Kategori: Sözcükte Anlam

Sözcükte Anlam Konu Anlatımı ve Etkinlikleri – Pdf

SÖZCÜKTE ANLAM KONUSU VE ETKİNLİĞİ SÖZCÜKTE ANLAM Gerçek anlam ( Temel Anlam ) :Bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamına gerçek anlam denir. Örneğin: ‘’Bıçağın ucu çok keskinmiş.’’ cümlesinde keskinlik özelliği akla gelen ilk anlamında yani gerçek anlamında kullanılmıştır. ➢ Dışarıda

Sözcükte Anlam Soru Bankası – 2

1. “Bozulmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde İlk (temel) anlamıyla kullanılmıştır? A) Köye birkaç kilometre kala arabamız bozuldu. B) Buzdolabı çalışmadığı için yemekler bozulmuş. C) Çocuklar yaptığım uyarı nedeniyle fena halde bozuldu. D) Ağır bir hastalıkla sararmış, solmuş, bozulmuş­tu. E) Bozulan

Sözcükte Anlam Soru Bankası

1. Aşağıdaki cümlerin hangisinde altı çizili söz­cük, “mecaz” anlamıyla kullanılmamıştır? A)    Bu haber amcamı büsbütün yıkmıştı. B)      Barışmaları için çok çırpındım. ama olmadı. C)      Türkü söyleyen çocuğun yanık bir sesi vardı. D)      Makinenin kayışı kopunca işlerimiz

Sözcük Yorumu Test

1. “Ağır” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde “temel” anlamıyla kullanılmıştır? A) Bu ağır sözler onu çok üzmüştü. B) Genç yaşta ağır bir sorumluluk yüklenmişti. C) Sol elindeki karpuz daha ağır gelmişti. D) O zamanlar ağır bir hastalık geçirmişti. E) Ağır hediyelerle

Deyim aktarması

Deyim aktarması: Bir kavramın ya da varlığın, benzerlik ilişkisinden ötürü başka bir kavramı ya da varlığı karşılar duruma gelmesine deyim aktarması denir. “Aslanlarımız Çanakkale’de, Yemen’de, Sarıkamış’ta korkusuzca savaşıyordu.” cümlesindeki “aslanlarımız” kelimesinde deyim aktarması vardır. Bu cümledeki “aslan” kelimesi nitelik yönünden

Sözükte Anlam Değişmeleri

1. Anlam genişlemesi: Bir varlığın bir türünü veya bir bölümünü anlatan, kullanılış alanları dar olan şeyleri gösteren kelimelerin zamanla o varlığın bütününü, bütün türlerini anlatır duruma gelmesine anlam genişlemesi denir. Söz gelimi ödül kelimesi eskiden sadece güreşlerde verilen mükâfatı karşılarken

Mecaz anlam

Mecaz anlam: Kelimenin ilk anlamından büyük ölçüde uzaklaşıp başka bir sözlükle karşılanan bir anlamı ifade etmesine mecaz anlam denir. Ufkunun genişlemesini istediği için genç ve kültürlü insanlarla çalışmayı yeğlerdi. Kuru bir anlatımı olan bu romanı okurken çok sıkılmıştım. Yasaları çiğnemek,

Yan Anlam

Yan anlam: Kelimenin ilk anlamının dışında konuşma ve metin bağlamında kazandığı anlama yan anlam denir. Günümüz anlam bilimcileri bir kelimenin ilk anlamı dışında çağrıştırdığı ikinci derecedeki bütün anlamları çoğunlukla yan anlam kapsamında ele alırlar. Kelimenin fertlere, gruplara, “bağlama yani kullanım yerine

İlk (Gerçek, Temel) Anlam

Kelimeler, kullanım alanlarına ve diğer kelimelerle ilişkilerine göre farklı anlamlar kazanır. Kelimelerin farklı anlamlar kazanmasında tarihsel ve toplumsal gelişmeler kadar, bireysel etkenler de rol oynar. İlk (gerçek, temel) anlam: Bir kelimenin zihnimizde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam denir. Gerçek anlam

Kelimede Anlam ve Kavram

Kendi başına belli bir anlamı olan, anlamı olmasa bile cümledeki anlamlı kelimelerle ilişki içinde bulunarak belli bir görev üstlenen ses birimine kelime denir. Dil, kelimelerden oluşan bir iletişim aracıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi her kelime bir dil göstergesidir. Kişiler