Mithat Cemal Kuntay

MİTHAT CEMAL KUNTAY (1885 -1956)
istanbul’da dünyaya geldi. Vefa Lisesi’ni ve Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Doktora sınavını verdikten (1908) sonra, idare
hukuku asistanlığı yaptı. Adliye Nezareti Özel Kalemine girerek müdürlüğe dek ilerledi. 1. Hukuk Mahkemesi üyeliğinden sonra Beyoğlu 4. Noteri oldu. Ölümüne kadar bu vazifeyi yaptı, istanbul’da hayata gözlerini yumdu.

♦ II. Meşrutiyetin ilânından sonra (1908) yayımladığı yiğitlik, vatanseverlik, geçmişe bağlılık vs duyguları işleyen  şiirleriyle tanınmış; ancak hiçbir edebi topluluğa ve akıma bağlanmamıştır.

♦ Atatürk’ün, Meclis’te 30 Ağustos zaferinden önce “Vatan Hisleri” şiirinin sonundaki “Ölmez Bu Vatan, farz-ı muhal ölse de hattâ / Çekmez kürenin sırtı o tâbut-ı cesîmi” dizelerini okumasıyla bilinirliği bir anda artmıştır.

Eserlerinden Bazıları

Şiir

  • Türk’ün Şehnamesinden

Roman

  • Üç İstanbul

Biyografi

  • Mehmet Akif,
  • Namık Kemal
  • Sarıklı İhtilalci
  • Ali Süavi