Etiket: Düşünceyi Geliştirme Yolları

Örneklendirme (Düşünceyi Geliştirme Yolları)

Örneklendirme: Bir düşünce, kural, gözlem ya da savı desteklemek, kanıtlamak, açıklamak için örneklerden yararlanmaya örneklendirme denir. ÖRNEK SORU (ÖSS – 2000) (I) Günlük yaşamımızda renklerin önemli bir rolü vardır. (II) Bu nedenle renklerle ilgili pek çok bilimsel çalışma yapılmıştır. (III)

Tanık Gösterme

Tanık gösterme: Paragrafta ileri sürülen düşüncenin desteklenmesi, bu düşüncenin inandırıcılığının artırılması için o konuda söz sahibi sayılan kişilerin düşüncelerinin alıntı yapılarak metin içinde kullanılmasına tanık gösterme denir. Yersiz bir tanık gösterme, paragrafın ana düşüncesine ve varlık sebebine zarar verebilir. Tanık

Karşılaştırma (Düşünceyi Geliştirme Yolları)

Karşılaştırma: Birden çok kavram, durum, olay veya kişiyi bir ya da birden çok açıdan kıyaslayarak bunların birbirlerine karşı ne durumda olduklarını ortaya koymaya karşılaştırma denir. Karşılaştırma Örneği: Bir öyküyü okuyanla, onun oyunlaştırılmış biçimini sahnede izleyen kişi arasındaki fark nedir? İzleyen gördüklerini

Düşünceyi Geliştirme Yolları : Tanımlama

Tanımlama: Bir varlığın, kavramın, durumun kendine özgü temel niteliklerini belirterek onun “ne” olduğunu bildirmeye tanımlama denir. Düşünceyi zenginleştirmek ve belirgin kılmak; bağlamdaki öğeleri ve bunların düşünceyle ilişkilerini ortaya koymak için tanımlamalara ihtiyaç duyulur. Tanımlarda anlam yoğunlaştırılır ve sınırlandırılır. Tanım cümleleri