Sıfatlarda Küçültme

Sıfatlarda Küçültme

Küçültme ekleri “-ce, -imsi, -mtırak, -cek…”tir. Ancak bu ekler küçültme anlamının dışında anlamlar da katabilir: yakınlık, benzerlik…

küçücük bir oda (küçültme)

güzelce kız (yakınlık)

sarımtırak kazak (benzerlik)