Sıfatlarda Pekiştirme

Sıfatlarda Pekiştirme

Sıfatların anlamını güçlendirmek için kullanılır. Değişik yollarla yapılabilir:

a) Ön sesli pekiştirme yoluyla: bembeyez elbise       |

b) İkileme yoluyla: iri iri taşlar, güzel mi güzel çocuk

c) -ce ekiyle: binlerce kitap