Etiket: Sıfatlar

Sıfatlarda Küçültme

Sıfatlarda Küçültme Küçültme ekleri “-ce, -imsi, -mtırak, -cek…”tir. Ancak bu ekler küçültme anlamının dışında anlamlar da katabilir: yakınlık, benzerlik… küçücük bir oda (küçültme) güzelce kız (yakınlık) sarımtırak kazak (benzerlik)

Sıfatlarda Pekiştirme

Sıfatlarda Pekiştirme Sıfatların anlamını güçlendirmek için kullanılır. Değişik yollarla yapılabilir: a) Ön sesli pekiştirme yoluyla: bembeyez elbise       | b) İkileme yoluyla: iri iri taşlar, güzel mi güzel çocuk c) -ce ekiyle: binlerce kitap

Yapılarına Göre Sıfatlar

Yapılarına Göre Sıfatlar: a) Basit Sıfat: Yapım eki almamış sıfatlardır: iki yazı, sarı boya… b) Türemiş Sıfat: Yapım eki almış sıfatlardır: kırmızı halı, kaçıncı yolcu… c) Birleşik Sıfat: Birden çok sözcükten oluşan sıfatlardır: Kaynaşmış Birleşik Sıfat: Bitişik yazılan birleşik sıfatlardır:

Niteleme Sıfatları

SIFATLAR Kendinden sonra gelen adı niteleyen ya da belirten sözcüklere “sıfat” denir. “Beyaz” sözcüğü bir rengin adıdır.”Beyaz gömlek” dendiğinde ise “beyaz” sözcüğü sıfat olur çünkü ad görevinde kullanılan “gömlek” sözcüğünü nitelemiştir. Bu örnekten de anlaşılıyor ki bir adı nitelemeyen ya

Belirtme Sıfatları

Belirtme Sıfatları Dörde ayrılır. a) İşaret (Gösterme) Sıfatları: Kendinden sonraki adı göstererek belirten sıfatlardır. “bu, şu, o, böyle, şöyle, öyle, buradaki, şuradaki, oradaki…” sözcükleri adları gösterirse işaret sıfatı olur: Bu ev kardeşimindir. Böyle İnsan dostlar başına. “-ki” eki almış sıfatlar