Etiket: 19. yüzyıl halk edebiyatı şairleri

Bayburtlu Zihni

BAYBURTLU ZİHNİ (19. YÜZYIL) Yaşadığı dönemin ünlü âşıklarındandır. Bayburt’ta doğmuş (1795), öğrenimini Erzurum ve Trabzon medreselerinde yapmıştır. 1816-17 yıllarında İstanbul’a gelerek Mustafa Reşit Paşa ile yakınlık kurmuş ve Divan-ı Hümayun kalemine girmiştir. Bir süre İstanbul’da kaldıktan sonra Bayburt’a dönen ozanın sonraki yaşamı

Seyrani

SEYRANİ (19. YÜZYIL) XIX. yüzyıl Halk edebiyatının ünlü üstadları arasındadır. Özellikle taşlamalarıyla ün yapmıştır. Kayseri’nin şimdiki ismi Develi olan Everek ilçesinde dünyaya gelmiş (1800), yine hayata gözlerini açtığı yerde vefaat etmiştir (1866). 1830’lu senelerde İstanbul’dayken padişaha varıncaya kadar dönemin önde

Ruhsati

RUHSATİ (19. YÜZYIL) ♦ Yaşadığı yüzyılın saz çalamayan; fakat şiirlerini doğaçlama söyleyen badeli bir aşığıdır. ♦ Sivas’ın Kangal ilçesinde bir köy aşığı olarak yaşamış, yetiştirdiği çıraklarla âşıklık geleneğinde Ruhsati kolu zincirinin oluşmasını sağlamıştır. ♦ Aruzu kullansa da şiirlerinin çoğunu hece

Dadaloğlu

DADALOĞLU (19. YÜZYIL) ♦ Çukurova bölgesinde , yerleşik hayata geçmeyi reddederek Osmanlıya baş kaldıran göçebe Türkmen aşiretlerinin sözcülüğünü yapmış ünlü bir saz şairidir. ♦ Güney illerinin bu büyük ozanı ile ilgili net bilgiler elimizde bulunmamaktadır. ♦ Şiirlerinde ele aldığı konulara bakarak onunla ilgili

Erzurumlu Emrah

ERZURUMLU EMRAH (19. YÜZYIL) Sanatı ve şiirleri gerek kendi döneminde gerekse kendinden sonra halk şairlerince taklit edilen, yetiştirdiği çıraklarıyla Emrah âşık kolunu meydana getiren , “Emrah koşması” nı âşıklık geleneğine kazandıran yaşadığı dönemin usta âşıkları arasındadır. Geniş bir ünü olmasına

Dertli

DERTLİ (19. YÜZYIL) 19. yüzyılın en ünlü usta âşıklarından biridir. 1772 yılında Bolu’nun bir köyünde doğan Dertli, 1845 yılında Ankara’da ölmüştür. Köyünden ayrıldıktan sonra yaşamı İstanbul, Konya, Mısır ve Ankara’da geçmiştir. İlk ününü 1826’da İstanbul’da âşıkların devam ettiği kahvehanelerden birindeki