Dertli

DERTLİ (19. YÜZYIL)

  • 19. yüzyılın en ünlü usta âşıklarından biridir.
  • 1772 yılında Bolu’nun bir köyünde doğan Dertli, 1845 yılında Ankara’da ölmüştür.
  • Köyünden ayrıldıktan sonra yaşamı İstanbul, Konya, Mısır ve Ankara’da geçmiştir. İlk ününü 1826’da İstanbul’da âşıkların devam ettiği kahvehanelerden birindeki muammayı çözerek kazanmıştır. Kullandığı “Dertli” takma adının yaşamının güçlüklerinden geldiği söylenir, ama bir başka söylenti de bir sevda yüzünden “Dertli” adını aldığı yolundadır.
  • Tekke ve divan edebiyatını çok iyi bilir. Divanı vardır.
  • Aruz ölçüsüyle yazdığı birçok şiiri bulunur. Ancak, asıl ününü, ozanlık değerini hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde göstermiştir.
  • Şiirlerinde talihten yakınma, aşk, doğa, din ve tasavvuf gibi konuların yanı sıra hiciv ve mizah yoluyla toplumsal konulara da değinmiştir.
  • Kullandığı Arapça-Farsça sözcük ve tamlamalara rağmen söyleyişindeki akıcılık ve içtenlik, mecazlarındaki özgünlük onu güçlü kılan yanlardır.
  • Şiirlerinde Fuzuli, Bağdatlı Ruhi, Nedim gibi klasik edebiyat şairlerinin; Âşık Ömer, Gevheri gibi kalem şairlerinin; ayrıca Kaygusuz Abdal ve Pir Sultan Abdal gibi Bektaşi – Alevi şairlerinin etkisi görülür.