Etiket: 9. Sınıf Dil ve Anlatım İletişim Dil Kültür

Eski Türkçe – Göktürk Dönemi

Eski Türkçe – Göktürk Dönemi 6-13. yüzyıllar arasını kapsayan bu dönem üç alt dönemden oluşmaktadır: A. Göktürk (Köktürk) Dönemi B. Uygur Dönemi C. Karahanlı Dönemi GÖKTÜRK DÖNEMİ Bu dönemde oluşturulan en önemli metinler Göktürk Yazıtları’dır. Türk diliyle oluşturulan ilk metinler

Dil Kültür İlişkisi

İnsanoğlu, dille düşünür, dille hisseder; yaşadıklarını, düşündüklerini, hissettiklerini konuştuğu dilden yararlanarak başkalarıyla paylaşır. Bu yönüyle dil, millî kültürün ve kimliğin oluşmasında son derece önemli bir işlev üstlenir. Kültür ve sanat etkinlikleri, dille gerçekleştirilir. Tecrübeler, kültürel ürünler, bilimsel buluşlar; kuşaktan kuşağa

Dil Dışı Göstergeler

1. Belirti: Amacı olmayan, istem dışı gerçekleşen doğal göstergelere belirti denir. Belirti ancak onu yorumlamayı bilene bir şeyler anlatır. Bir binanın pencerelerinden dumanların çıkması ve itfaiyecilerin o binanın etrafında koşuşturmaları, o binanın yandığının belirtisidir. Bir çocuğun ateşlenmesi ve öksürmeye başlaması,