İlk Diller ve Konuşma Nasıl Doğmuştur?

İnsanoğlu iletişim etkinliğini çoğunlukla dil sayesinde sürdürür. Dil dışında da birtakım iletişim sistemleri vardır. Ama bunların hiçbiri dil kadar gelişmiş ve kullanışlı değildir.

Dillerin nasıl doğduğu, konuşmanın ne zaman ve nasıl başladığıyla ilgili pek çok görüş ileri sürülmüştür. Bunlardan bazılarına göre konuşma, insanın tabiattaki sesleri taklit etmesi sonucunda oluşmuş, bazılarına göre de bütün dünya dilleri tek bir kaynaktan doğmuştur. En eski yazılı belgelerin günümüzden ancak 5500 yıl öncesine ait olması, ilk insanların ise bundan çok daha önce yaşamış olması, dillerin nasıl doğduğuyla ilgili bilimsel ve kesin yargılara ulaşılmasını güçleştirmektedir.

Dil, göndericinin iletiyi oluşturma amacına göre çeşitli işlevlerde kullanılır. Bkz >>>