Etiket: Divan edebiyatı nazım birimleri

Bent

Divan edebiyatı şiir geleneğinde mısra ve beyit dışındaki bütün nazım birimlerine bent denmiş, bir şiiri oluşturan aynı ölçüye sahip üçer, dörder, beşer, altışar vb. mısralık birimlerin her biri bir bent olarak değerlendirilmiştir. Divan edebiyatında farklı sayılarda mısralardan oluşan nazım birimlerini

Beyit

Beyit Aynı ölçüyle söylenmiş iki mısradan oluşan nazım birimine divan edebiyatı şiir geleneğinde beyit denmiştir. Beyit, Batı Uygarlığı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Dönemi’nde de bazı şairler tarafından kullanılmış bir nazım birimidir. ÖRNEKLER Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem baharın görmüşüz Biz

Dize (Mısra)

Günümüzde bir şiirin her bir satırına dize denmektedir. Divan edebiyatında dize yerine mısra kelimesi kullanılmıştır. ÖRNEKLER * Ne ararsan bulunur derde devadan gayrı Abdülhak Molla * Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz Tâlibî * Eğer maksûd eserse mısra-ı berceste kâfidir