Bent

bent

Bent Nedir?

Divan edebiyatı şiir geleneğinde mısra ve beyit dışındaki bütün nazım birimlerine bent denmiş, bir şiiri oluşturan aynı ölçüye sahip üçer, dörder, beşer, altışar vb. mısralık birimlerin her biri bir bent olarak değerlendirilmiştir.

Divan edebiyatında farklı sayılarda mısralardan oluşan nazım birimlerini aynı şiirde bir arada kullanılmamıştır. Yani bir şiirdeki bütün bentler, aynı sayıda mısradan oluşmuştur. Söz gelimi bir şiirdeki bütün bentler ya üçer mısralık ya da beşer mısralık bentlerden oluşmuştur. Bu bentlerden birinin üç diğerinin beş mısradan oluşması mümkün değildir. Hem bu zorunluluk, hem de bir şiirdeki bütün mısraların aynı ölçüyle oluşturulması zorunluluğu modern Türk şiirinde ortadan kalkmış; buna rağmen bent terimi bazı şiir incelemelerinde kullanılmaya devam etmiştir.

Bent Örnekleri

Kandilli’de eski bahçelerde
Akşam kapanınca perde perde
Bir hatıra zevki var kederde

Yahya Kemal Beyatlı

Monna Rosa, siyah güller, ak güller
Gülce’nin gülleri ve beyaz yatak
Kanadı kırık kuş merhamet ister
Ah, senin yüzünden kana batacak
Monna Rosa, siyah güller, ak güller

Sezai Karakoç

Hoyrattır bu akşamüstüler daima
Gün saltanatıyla gitti mi bir defa
Yalnızlığımızla doldurup her yeri
Bir renk çığlığı içinde bahçemizden
Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan
Lavanta çiçeği kokan kederleri
Hoyrattır bu akşamüstüler daima

Ahmet Muhip Dıranas