Dize (Mısra)

Dize (Mısra)

Günümüzde bir şiirin her bir satırına dize denmektedir. Divan edebiyatında dize yerine mısra kelimesi kullanılmıştır.

ÖRNEKLER

* Ne ararsan bulunur derde devadan gayrı
Abdülhak Molla
* Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz
Tâlibî
* Eğer maksûd eserse mısra-ı berceste kâfidir
Koca Ragıp Paşa
* Ol mâhiler ki derya içredir deryayı bilmezler
Hayalî
* Hâlini bilmez perîşânın perîşân olmayan
Ahmet Paşa
* Gönüldendir şikâyet kimseden feryadımız yoktur
Nev’î
* İnsan, âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar
Yahya Kemal Beyatlı