Etiket: Kafiye ( Uyak ) ve Redif

Kafiye (Uyak) ve Redif

KAFİYE (UYAK) VE REDİF Önce redifi açıklayalım: Redif: Dize sonlarındaki benzer sesler, anlamları farklı olmayan aynı sözcüklerde ya da aynı işlevdeki eklerde bulunuyorsa kafiye oluşturmaz; redif adını alır; O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör Dünyayı hele sen bir barış

Koşma Tipi Kafiye

Koşma Tipi Kafiye ♦ Halk şiirinde koşma, semai, varsağı, destan gibi nazım biçimlerinde görülen kafiye düzenidir. Çağdaş şiirimizde bu kafiye düzenini sürdüren birçok şair olmuştur. ♦ Her dörtlükte ilk üç mısra kendi arasında kafiyeli; dördüncü dize ise birinci dörtlüğün dördüncü

Mani Tipi Kafiye (Uyak)

Mani Tipi Kafiye (Uyak) ♦ Mani, rubai ve tuyuğ adlı dört dizeli tek bentten oluşan nazım biçimlerinde görülen kafiye düzenidir. Çağdaş şiirimizde birden çok dörtlükle yazılan şiirlerde de kullanılmıştır. ♦ Dörtlüğün birinci, ikinci ve dördüncü dizesi kendi arasında kafiyeli, üçüncü

Örüşük Kafiye

Örüşük Kafiye ♦ Üç dizeli bentlerde kullanılan ve bizde ilk örnekleri Servet-i Fünun şiirinde görülen kafiye düzenidir. ♦ Terza rima denen nazım biçimi bu kafiye örgüsüyle yazılır. ♦ Her üçlükte birinci ve üçüncü dizeler kendi arasında kafiyelidir. İkinci üçlükten itibaren

Düz Kafiye (Uyak)

Her iki dizenin kendi arasında kafiyelenmesidir. Divan şiirinde mesnevi nazım biçiminde görülen kafiye düzeninin aynısıdır: aa bb cc dd cc …. a– Kandilli yüzerken uykularda a– Mehtabı sürükledik sularda b– Bir yoldu parıldayan gümüşten b– Gittik… Bahs açmadık dönüşten