Koşma Tipi Kafiye

Koşma Tipi Kafiye
♦ Halk şiirinde koşma, semai, varsağı, destan gibi nazım biçimlerinde görülen kafiye düzenidir. Çağdaş şiirimizde bu kafiye düzenini sürdüren birçok şair olmuştur.

♦ Her dörtlükte ilk üç mısra kendi arasında kafiyeli; dördüncü dize ise birinci dörtlüğün dördüncü dizesiyle kafiyelidir ancak çoğu örnekte ilk dörtlükte çapraz kafiye düzeninin kullanıldığı ya da birinci ve üçüncü mısraların serbest, ikinci ve dördüncü mısraların uyaklı olduğu görülmektedir: aaab cccb dddb / abab cccb dddb / xaxa bbba ccca

ÖRNEK:
Gönlümün yok niyeti
Açılmak için sana
Çektiğim eziyeti
Yüzümden anlaşana

Ben ki her damla derdim
Deniz olsun dilerdim
İpi elimle verdim
Benliğimi alsana

Kan doldurup tasımı
Sildim gönül pasımı
Taşa açtım yaşımı
Söylemedim insana