Mani Tipi Kafiye (Uyak)

Mani Tipi Kafiye (Uyak)
Mani, rubai ve tuyuğ adlı dört dizeli tek bentten oluşan nazım biçimlerinde görülen kafiye düzenidir. Çağdaş şiirimizde birden çok dörtlükle yazılan şiirlerde de kullanılmıştır.

♦ Dörtlüğün birinci, ikinci ve dördüncü dizesi kendi arasında kafiyeli, üçüncü dize serbesttir: aaxa, bbxb

a- Her yalana kanmışım 
a- Her söze inanmışım  
x- Ben artık sevgiden de
a- Bıkmışım, usanmışım

b- Ne bağımda gülüm var
b- Ne dalda bülbülüm var
x- Artık ne aşkım, ne de
b- Aşka tahammülüm var

(Orhan Seyfi Orhon)