Etiket: Şiirde Yapı

Beyit

Beyit Nedir? Aynı ölçüyle söylenmiş iki mısradan oluşan nazım birimine divan edebiyatı şiir geleneğinde beyit denmiştir. Beyit, Batı Uygarlığı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Dönemi’nde de bazı şairler tarafından kullanılmış bir nazım birimidir. Beyit Örnekleri Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem baharın

Şiirde Yapı Nedir

Mimari eserler (bütün), çeşitli yapı malzemelerinin (parça) belli bir plana ve estetik bir değere göre birbirine eklenmesiyle oluşturulur. Bu bağlamda şiirlerle mimari eserler benzerlik gösterir. Nasıl ki mimari eserler tuğla, duvar, kat gibi küçüklü büyüklü yapı birimlerinin birbirine eklenmesiyle oluşturuluyorsa

Dize (Mısra)

Günümüzde bir şiirin her bir satırına dize denmektedir. Divan edebiyatında dize yerine mısra kelimesi kullanılmıştır. ÖRNEKLER * Ne ararsan bulunur derde devadan gayrı Abdülhak Molla * Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz Tâlibî * Eğer maksûd eserse mısra-ı berceste kâfidir