Şiirde Yapı Nedir

Mimari eserler (bütün), çeşitli yapı malzemelerinin (parça) belli bir plana ve estetik bir değere göre birbirine eklenmesiyle oluşturulur. Bu bağlamda şiirlerle mimari eserler benzerlik gösterir. Nasıl ki mimari eserler tuğla, duvar, kat gibi küçüklü büyüklü yapı birimlerinin birbirine eklenmesiyle oluşturuluyorsa şiirler de benzer yapı birimlerinin belli bir düzene göre birbirine eklenmesiyle oluşturulur. Şiirleri oluşturan bu birimler mısra, beyit, bent gibi isimler alır. Anlam ve sesin kaynaşmasından oluşan bu birimleri şiirde bir arada tutan en önemli unsur, temadır. Birimler, bir temaya ve belli bir düzene göre birleşerek nazım şekli denilen yapıları oluşturur.

Bkz >>>