Etiket: Sözcük Türleri

Ad Soylu Sözcükler Test

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, ad görevinde kullanılmıştır? A) Dolmalık biber aldık. B) Günlük ödevler bitmiyordu. C) Yazlık ayakkabıya ihtiyaç var. D) Mutluluk ondan çok uzaktı. E) Kışlık giysileri oldukça kalındı. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “zincirleme ad tamlaması”