Etiket: Sözcük Türleri

Fiiller Test

1. Gökyüzünün başka rengi de varmış I Geç fark ettim taşın sert olduğunu II Su insanı boğar, ateş vakarmış: III                         IV Her doğan günün bir dert olduğunu insan

Ad Soylu Sözcükler Test

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, ad görevinde kullanılmıştır? A) Dolmalık biber aldık. B) Günlük ödevler bitmiyordu. C) Yazlık ayakkabıya ihtiyaç var. D) Mutluluk ondan çok uzaktı. E) Kışlık giysileri oldukça kalındı. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “zincirleme ad tamlaması”