Ad Soylu Sözcükler Test

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, ad görevinde kullanılmıştır?

A) Dolmalık biber aldık.
B) Günlük ödevler bitmiyordu.
C) Yazlık ayakkabıya ihtiyaç var.
D) Mutluluk ondan çok uzaktı.
E) Kışlık giysileri oldukça kalındı.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “zincirleme ad tamlaması” yoktur?

A) Çocukluğunda, söğüt ağaçlarının dallarından at yapardı.
B) Temmuz güneşinin sıcağı insanları yakıp kavuruyordu.
C) Ege Bölgesi’nin zeytini başka yörelerde bulunmaz.
D) Bu mevsimde göğün sınırsız maviliğine doyum olmaz.
E) Duyduğunuz o ses, kar sularının çağıltısı olabilir.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “adlaşmış sıfat” yoktur?

A) Şu kırmızılardan bana bir elma verir misin?
B) Ben bakınca çilli yüzünü benden kaçırıyordu.
C) Buraya çok uzaklardan geldiğini söylüyordu.
D) Bütün yakınları, kendisinden yüz çevirmişti.
E) Yolun kenarına dizilen küçükler bize el sallıyordu.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru anlamı bir adılla (zamirle) sağlanmıştır?

A) Sana ne getirmemi istersin?
B) Nasıl gideceğini biliyor musun?
C) Bu sınava kaç öğrenci katıldı?
D) Durup dururken niçin gülüyorsun?
E) Bu akşam kime gideceğini söyledi mi?

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük, türce ötekilerden farklıdır?

A) Bu kitapları daha önce de okumuştum.
B) Son birkaç soruya yanıt verince, geçer not aldı.
C) Bunları da kaybedersen bir daha kalem almam.
D) Küçük bir çocuk şampiyon oldu.
E) Öteki arkadaşları da çağırırsak grup tamam olur.

6. “Gerçek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “Titrek, ince dudaklarıyla belli belirsiz bir şeyler söyledi.” cümlesindeki altı çizili sözcükle aynı türdedir?

A) Kurduğum tüm hayaller bir bir gerçek oldu.
B) Şakayı gerçek sanması hepimizi şaşırttı.
C) Gerçek, işte bu, karşınızda duruyor.
D) Bana gerçekleri olduğu gibi anlattı burada.
E) Çıkarını, görevinden üstün tutmayan, gerçek insandır.

7. “Nice” sözcüğü, aşağıdaki dizelerden hangisinde, ötekilerden farklı görevdedir?

A) Çok geçmeden nice atlı sökülür
Cümlesi de yolumuza dökülür
B) Yârimin nice çekeyim nazını
Gözlerimden akan yaşlar iniler
C) Bakmam gayrı bu diyarın gülüne
Yağız atlı nice kullar iniler
D) Nice koçyiğitler yere serildi
Ölen ölür kalan sağlar bizimdir
E) Dadaloğlu‘m der ki gözlerim kanlı
Nice güzel gördüm hep ünlü şanlı

8. Aşağıdakilerin hangisinde “boş” sözcüğünün görevi, “Buraya, bu boş sözleri dinlemek için gelmedik.” cümlesindekinden farklıdır?

A) Durgun denize boş gözlerle bakıyordu.
B) Boş insanların sözleri de yavan oluyor.
C) Otobüs, garaja boş döndü.
D) Sinemada boş yer kalmamıştı.
E) Boş sokaklar bana ürküntü veriyor.

9. “Açık” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ötekilerden farklı türdedir?

A) Caddenin tozu toprağı açık pencereden içeri doldu.
B) Açık konuşmak gerekirse, sana bir türlü güvenememiştim.
C) Yılbaşından sonra açık kadrolara atamalar yapılacakmış.
D) Açık bütçeye dayanan ekonomi savunulamaz.
E) Açık hava sinemaları bir bir kapandı.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “belirteç (zarf)” yoktur?

A) Beklediği mektup nihayet eline geçti.
B) Bir soluk al bakalım önce, dedi.
C) Hemen eşyalarını toplamaya başlamıştı.
D) Oralarda gününü gün etmeye bakmalısın.
E) Sorduğunuz arkadaş şimdi geleceğini söylemişti.

11.
Neden böyle düşman görünürsünüz
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?
Aşağıdakilerin hangisinde, bu dizelerdeki altı çizili sözcükle aynı türde sözcük vardır?

A) Onlarla hangi konuyu tartıştınız?
B) O uzak kentten sana ne getirdi?
C) Bu viranede bu kadar yıl nasıl yaşadın?
D) Bu durumu bize kim açıklayacak?
E) Kitabın son baskısını nerede bulabilirim?

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bozuk” sözcüğü, tür yönünden ötekilerden farklıdır?

A) Arada bir, bozuk para sıkıntısı çekiyoruz.
B) Son günlerde işlerimiz bozuk gidiyor.
C) Tüm bozuk yollar, belediyece ele alındı.
D) Bu bozuk kantarla sağlıklı tartı yapılmaz.
E) Bozuk araba ile yol çıkarsanız, böyle olur.

13. “ile” sözcüğü, aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ötekilerden farklı türde kullanılmıştır?

A) Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek,
B) Akraba ile ye iç, alışveriş etme.
C) Allah kulunu kısmetli ile yaratır.
D) Araba ile tavşan avlanmaz.
E) Akıl para ile satılmaz.

14. Aşağıdakilerin hangisinde, “hem… hem de” bağlacı, çelişen tutumları anlatan yargıları birbirine bağlamamaktadır?

A) Hem boyun eğmem, diyor, hem de her söyleneni yapıyor.
B) Hem param yok diyor, hem de alışveriş yapıyor.
C) Hem sigara içiyor, hem de nefes alamıyorum, diyor.
D) Hem misafiri severim, diyor, hem de kimseyi davet etmiyor.
E) Hem olayı kınıyor, hem de olaya katılanları suçluyor.

15.
Okulu yok bu işin, alfabesiz başlanır
Yılan bile yılanken tatlı dilden hoşlanır
Aşk bir ağaç gibidir, yaprak yaprak dallanır
Meyvesizi kesilir, meyvelisi taşlanır
Bu dörtlükte, aşağıdakilerden hangisi için örnek yoktur?

A) Belirtisiz ad tamlaması
B) Sıfat tamlaması
C) Belirteç görevli ikileme
D) Adlaşmış sıfat
E) Belirtili ad tamlaması

CEVAP ANAHTARI

1. D     2. D     3. B     4. A     5. C     6. E      7. B      8. C      9. B      10. D      11. C      12. B     13. A      14. E      15. A