Tahmis

TAHMİS
♦ Sözlük anlamıyla beşleme demektir.
♦ Başkasına ait bir gazelin her beytinin üstüne üçer dize ekleyerek beşer dizeli bentlerden oluşturulan nazım biçimidir. Eklenen dizeler tahmis edilen gazelle ölçü, uyak ve içerik bakımından uyumlu olur.