Ünsüz Türemesi

Ünsüz türemesi
Asıllarında ikinci bir ünsüz bulunduğu hâlde Türkçede tek ünsüzle kullanılan kelimeler, ünlü ile başlayan ekler aldıklarında ya da yardımcı fiillerle birleştiklerinde bu kelimelerin asıllarındaki ikinci ünsüzler ortaya çıkar.

  • his etmek  ► hissetmek
  • ret etmek  ► reddetmek
  • zan-ımca  zannımca
  • şık-ı   şıkkı (seçeneği)