Ünsüz düşmesi

Ünsüz düşmesi
Ünsüz düşmesi şu durumlarda gerçekleşir:

1.k” sesi ile biten bazı kelimelere küçültme ekleri (-cik, -cek) getirildiğinde bu kelimelerdeki “k” ünsüzü düşer:

  • ufak – cık ►ufacık
  • küçük – cük ► küçücük
  • çabuk  – cak ► çabucak
  • sıcak  – cık ► sıcacık

2. “k” ile biten kimi sıfatlara isimden fiil yapan “-I” eki getirildiğinde bu kelimelerdeki “k” ünsüzü düşer:

  • alçak -1  alçalmak
  • ufak -1  ufalmak
  • küçük -1  küçülmek