Ağıt

AĞIT
♦ Acıklı bir olayı konu alan türkülerin genel adıdır. Bağımsız bir nazım biçimi olmayıp türkülerin ya da koşmaların bir türüdür.
♦ Eski Türk toplumunda yuğ törenlerinde söylenen saguların devamı niteliğindedir.
♦ Önceleri sadece sevilen bir kişinin trajik sayılacak bir olay içinde ölmesiyle söylenen ağıtlar giderek üzücü nitelikteki başka olaylar sonunda da söylenir olmuştur. Yurdun işgali, doğal afetler, evlenen kızın baba evinden ayrılacak olmasının hüznü, genç yaşta dul kalan kadının sıkıntıları, yavrusunu kaybeden annenin acısı, geyik ya da koyun gibi kimi hayvanların başlarına gelen olaylar da ağıtların konuları arasına girmiştir.
♦Ağıtlar belli bir ezgiyle söylenir. Diğer türkülerden ezgisiyle ayrılır.

Ağıt Örneği:

Kızılırmak Türküsü (Ağıt)

Silah getir şu kartalı vuralım
Dalgıç getir şu gelini bulalım
Gelinsiz köylere nasıl varalım

Kızılırmak yedin allı gelini
Gelini gelin suna boylumu

Kızılırmak parça parça olaydın
Her parçanı bir diyara salaydın

Sen de benim gibi yarsız kalaydın
Kızılırmak yedin allı gelini
Gelini gelin suna boylumu

Köprüye varınca köprü yıkıldı
Üç yüz atlı birden suya döküldü
Nice yiğitlerin boynu büküldü

Kızılırmak yedin allı gelini
Gelini gelin suna boylumu