Ninni

NİNNİ

  • Çocukları uyutmak amacıyla ezgiyle söylenen manzum – bazen de mensur- sözlerdir.
  • Bağımsız bir nazım biçimi değil, bir türkü türüdür. Genellikle mani biçiminde oluşturulmuştur. Bazen de kimi türkülerin sözleri değiştirilerek ninni ezgisiyle söylendiği görülmektedir.

Ninni Örneği:

Bahçelerden su gelir
Tekkelerden hu gelir
Yavrum yattı beşiğe
Şimdi uykusu gelir

Uyusun da büyüsün ninni
Koşa koşa yürüsün ninni
Kocaman olsun ninni
Tıpış tıpış yürüsün ninni