Anlatım Bozuklukları Test

1. Azımsamak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yerinde kullanılmıştır?

A) Gençlerin yaptığı işleri azımsamamak gerekir.
B) Sanat alanındaki gelişmeleri azımsamak, sanatçıları üzer.
C) Koskoca Aristo’yu bile azımsamak, haddini bilmemektir.
D) Bir düşünceyi yüceltirken, ötekini azımsamak yanlıştır.
E) Bu şartlarda, aldığımız maaşı azımsamak doğru değildir.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Harabeler, kalenin hemen yakınında, Demre Çayı’nın kenarındadır.
B) Birçok ülkeden gelen yerli ve yabancı turistler deve güreşlerini ilgiyle izledi.
C) Burası, doğası ve güneşiyle güzel bir tatil beldesidir.
D) Şehir müzesi, günün her saatinde ziyaretçilerle dolup taşmaktadır.
E) Alanya, uzun süre Selçukluların deniz üssü olmuştur.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Kâh sağa, kâh sola koşuşturuyordu.
B) Çinicilikteki süsleme, sanat sayılmazmış.
C) Kar yağışı dünden beri devam ediyordu.
D) Hem ders çalışmıyor, hem de yaramazlık yapıyor.
E) Batan gemiden denize dökülen yolcuların bir kısmı kurtarıldı.

4.
I. Gözünüz hep bizim üzerimizde olsun.
II. Bize yol gösterin, yanlışlardan koruyun.
III. Eleştirilerinizden yararlanmayı ilke edineceğiz.
IV. Bizi destekleyin, güvenmeye devam edin.
V. Bir yanlışımızı görürseniz eleştirin, uyarın bizi.
Bu cümlelerin hangilerinde anlatım bozukluğu vardır?

A) I. ile II.
B) II. ile III.
C) II. ile IV.
D) III. ile V.
E) IV. ile V.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlatım bozukluğu yoktur?

A) Birçok yazarlar son günlerde bu konulara eğildiler.
B) Yazılanların hepsi kısa ömürlü birer cılız eserlerdir.
C) Pek çok öğrenciler, yanlış kodlama nedeniyle bir yıl daha beklemek zorunda kaldılar.
D) Bazıları benim söylediklerimi hiç ciddiye almadılar.
E) Amcamlar, yaz tatilinde Almanya’ya gideceklermiş.

6. Yatarak kitap okunmanın gözleri bozduğunu nihayet anladı.
I.            II.           III.                                IV.               V.
Bu cümlede numaralanan sözcüklerden hangisi, anlatım bozukluğuna yol açmıştır?

A) I.       B) II.      C) III.       D) IV.      E) V.

7. Birçok kimseler, tatil yapmayı, deniz kıyısında ya da bir ağaç altında sırtüstü yatmak sanıyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) “deniz” yerine “denizin” denerek
B) “kimseler” yerine “kimse” denerek
C) “sırtüstü” sözü cümleden çıkarılarak
D) “tatil yapmayı” yerine “dinlenmeyi” denerek
E) “kıyısında” yerine “kenarında” denerek

8. Sayın seyirciler, şimdi tasavvuf ve dini müzik yayınına başlıyoruz.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?

A) “tasavvuf tan sonra “müziği” getirilerek
B) “dini” yerine “dinsel” getirilerek
C) “müzik” yerine “müzikler” getirilerek
D) “yayınına” yerine “programına” getirilerek
E) “yayına başlıyoruz” yerine “yayınlıyoruz” getirilerek

9. Yabani bitkilerin gövdelerine değişik aşılar yapılarak, aynı köke bağlı gövde üzerinde değişik bitki türlerine ait dallar yetiştirebiliriz.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için, aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) “gövdelerine” yerine “dallarına” ve “gövde” yerine “dalları” denmeli
B) “değişik” sözcükleri yerine “farklı” denmeli
C) “aşılar” yerine “aşılamalar” denmeli
D) “yapılarak” yerine “yaparak” denmeli
E) “türlerine” yerine “çeşitlerine” denmeli

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden altı çizili sözcüğün çıkarılması, anlam değişikliğine yol açar?

A) Onların arabaları, bizimkinden yeniymiş.
B) Bizim evimiz, yakında badana yapılıyor.
C) Sizin bahçeniz ne kadar da bakımlıymış.
D) Senin şiirlerin de benimki kadar güzelmiş.
E) Benim söylediklerim, nedense, gücüne gitmiş.

11. Aşağıdakilerin hangisinde, “gereksiz sözcük” kullanılmıştır?

A) ÖSS Sınavı 8 Nisan 1996’da, ÖYS ise 23 Haziran 1996’da yapıldı.
B) Bu yıl, ÖSS’den alınan puanların ÖYS’ye de katkısı olacak.
C) Bu yıl ÖSS ile ÖYS arasında, yaklaşık iki ay var.
D) Her aday, ÖSS’de de ÖYS’de de en yüksek puanı almaya çalışmalıdır.
E) Kimi yükseköğretim programları ÖSS, kimileri de ÖYS puanıyla öğrenci alıyor.

12. Yaşlıların, çoğu zaman sahip oldukları bilgilerini yararlı bir şekilde tatbik ederek ve
I.                                                                                        II.
uygulayarak, kazandıkları alışkanlıklarını devreye sokarak, yetenek kayıplarını telafi ettikleri,
III.                                                                                  IV.                                          V.
giderebildikleri kanıtlanmıştır.
Bu cümlede numaralanan sözlerden hangisi, dil ve anlatım bakımından gereksiz değildir?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E)V

13. Biraz önce söz konusu ettiğimiz iki demeç arasındaki önemli farklar bulunduğu dikkatinizden
I.                                   II.                                                       III.                            IV.                   V.
kaçmamıştır.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için, numaralanan sözcüklerden hangisini cümleden çıkarmak gerekir?

A) I.     B) II.       C) III.      D) IV.      E)V.

14. Bütün arkadaşların yeni yılını kutlar, başarılar dilerim.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nesne eksikliği
B) Tamlama yanlışlığı
C) Dolaylı tümleç eksikliği
D) Zarf tümleci eksikliği
E) Özne-yüklem uyumsuzluğu

15. Çokluk anlamı veren belgisiz zamirlerin, “tamlanan” olduğu ad tamlamaları özne olursa, böyle cümlelerde yüklem tekil kullanılır.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, bu açıklamaya uyulmamıştır?

A) Cisimlerin hepsi yere aynı hızla düşmezler.
B) Mektupların birkaçı henüz açılmamış,
C) Paketlerden bazıları benim istediğim gibi olmamış.
D) Masaların birçoğu kullanılmaz hale gelmişti.
E) Göllerimizin pek çoğu balıkçılık yapmaya elverişlidir.

CEVAP ANAHTARI

1. E     2. B.   3.E      4. C     5. E     6. C      7. B      8. A      9. D      10. E     11. A     12. D     13. D      14. C     15. A