Etiket: Dil Yanlışları

Anlatım Bozuklukları Test

1. “Azımsamak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yerinde kullanılmıştır? A) Gençlerin yaptığı işleri azımsamamak gerekir. B) Sanat alanındaki gelişmeleri azımsamak, sanatçıları üzer. C) Koskoca Aristo’yu bile azımsamak, haddini bilmemektir. D) Bir düşünceyi yüceltirken, ötekini azımsamak yanlıştır. E) Bu şartlarda, aldığımız maaşı

Anlatım Bozuklukları Boşluk Doldurma Soruları

1. “İnsan, bu tür sorunları çözmesini kısa sürede öğreniyor.” cümlesindeki” ………………” kelimesinde …………….. eki gereksiz kullanılmıştır. 2.“Ankara’yı çok sevdiğini söylüyor ama hiçbir yerini doğru dürüst bilmiyor.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun giderilmesi için “…………….. ” kelimesinden önce bir tamlayan getirilmelidir. 3. “Bahsettiğiniz kitabı aldım