Anlatmaya ve Göstermeye Bağlı Metinlerin Ortak Yönleri

Anlatmaya ve Göstermeye Bağlı Metinlerin Ortak Yönleri
♦ Anlatmaya bağlı metinler bir anlatıcıyı gerektirirken göstermeye bağlı metinlerde bir anlatıcı bulunmaz. Bu farklılığa karşılık anlatmaya bağlı metinlerle göstermeye bağlı metinlerin ortak yönleri de vardır. Her iki metin türü de bir tema etrafında oluşur. Her iki metin türünde de bir olay örgüsü, kişiler, mekan ve zaman ögeleri vardır.