Azeri Türkçesi

AZERİ TÜRKÇESİ
Azeri Türkçesi, Batı Türkçesinin Azerbaycan’da konuşulan koludur. Azeri yazı diliyle Türkiye Türkçesi arasında büyük bir dil ayrılığı yoktur.

Azerice metinler 20. yüzyılın başlarına kadar Arap alfabesi, 20. yüzyılın başlarından 1991 yılına kadar da Kiril alfabesiyle oluşturulmuştur. Azeri Türkçesinde 1991’den itibaren Latin alfabesi kullanılmaktadır.

Azeri Türkçesiyle eser vermiş başlıca şair ve yazarlar şunlardır: 18. yüzyılda Molla Penah Vâkıf; 19. yüzyılda Mirza Fethali Ahundzâde, 20. yüzyılda Hüseyinzâde Ali, Celil Memmedguluzâde, Uzeyir Hacı-beyli, Abbas Zamanoğlu, Süleyman Rüstem, Bahtiyar Vahapzâde, Muhammed Hüseyin Şehriyar, Bulut Karaçorlu Sehend.