Türkmence

TÜRKMENCE
Batı Türkçesini oluşturan Oğuzcanın doğu kolu olan Türkmence, Türkmenistan Cumhuriyeti’nin resmî yazı dilidir. Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, İran, Afganistan vb. ülkelerde yaşayan Türkmenler de Türkmence konuşmaktadır.

Türkmenler, batıya göç eden büyük Oğuz kitlesiyle Anadolu’ya gelmeyip Türkistan’da kaldıkları için yazı dilleri, özellikle şekil bilgisi bakımından büyük ölçüde Doğu Türkçesinin etkisinde kalmıştır.