Ek Biçiminde Zamirler

EK BİÇİMİNDE ZAMİRLER

1. İlgi Zamiri (-ki)

Adın yerini tutan -ki ekidir

Benim arabam yeni seninki (araban) eski.

  • İlgi zamiri “-ki”den önce “-in, -im” tamlayan eki bulunur:

sen-in-ki, ben-im-ki…      

  • Sıfat yapan -ki, kimi bağlaçlardaki -ki ile karıştırılmamalıdır:

karşıdaki adam (sıfat -ki)

halbuki, mademki, oysaki (bağlaçların içindeki -ki)

  • Adlaşmış sıfatlardaki -ki ile karıştırılmamalıdır, adlaşmış sıfatlardaki -ki’nin yerine ad konamaz:

Köydeki köpeğim kurt, buradaki (“…burada köpek…”diyemeyiz.) fino.

2. İyelik Zamirleri

Eklendiği adın neye, kime ait olduğunu belirten eklerdir, ad tamlamalarındaki iyelik ekleridir.

el-im, el-in, el-i, el-imiz, el-iniz, el-leri…

  • Eylemlere ve zamirlere eklenen “-im, -in” ekleriyle karıştırılmamalıdır.

Ge-iyor-um, (Eylemin sonundaki bu tür eklere kişi eki denir.)

  • “ben-im, sen-in” örneklerindeki “-im, in” ekleri iyelik zamiri değil, tam­layan ekidir:

ben-im gözüm, sen-in gözün…