9. Sınıf Edebiyat Boşluk Doldurma Soruları (Şiir)

9. Sınıf Edebiyat Boşluk Doldurma Soruları (Şiir)

9. Sınıf Edebiyat Boşluk Doldurma Soruları (Şiir Ünitesi)

1……… ; duygu, düşünce ve olay­ların ölçülü, çoğu zaman da kafiyeli mıs­ralarla anlatılması yöntemidir.

2. Düz yazıyla da anlatılabilecek olay ve durumların, belli bir ölçü, kafiye düzeni ve nazım şekline bağlı kalınarak dile getirilmesiyle oluşturulan kısa metinlere …………….denir.

3………………………….. şiirlerde çoğunlukla aşk, yalnızlık, özlem gibi temalar işlenir.

4. Satirik anlatımla oluşturulan metinlere halk edebiyatında ………………….. divan edebiyatında ……………………. denmiştir.

5. Pastoral manzumelerin, bir kişinin ağzından dile getirilenlerine ………………..  diyalog biçiminde olanlarına ………………..  denir.

6. Bilim, sanat, felsefe, ahlak, din vb. alan­larla ilgili bazı kural ve ilkeleri öğretme­yi, bu konularda bilgi vermeyi hedefleyen manzumelere,…………………….. manzume denir.

7.     Monolog ve diyalogları manzum sözler­den oluşan tiyatro eserlerine ……………….. manzume denir.

8.  Doğal ve yapma destanlar ile kahramanlı­ğın ve savaşçılığın ön plana çıkarıldığı şi­ir ve manzumelerde ………………. anlatım ağır basar.

9. ………….manzumelerde bir kimseyi,bir düşünceyi, bir durumu doğrudan ya da dolaylı olarak eleştirmek söz konusudur.

CEVAPLAR: 

1. Nazım   , 2. Manzume    3.  Lirik     4. Taşlama – hicviye    5. İdil – eglog    6. Didaktik      7.  Dramatik   8. Epik (Destansı)
9. Satirik