Kategori: Türk Edebiyatı Soru Bankası

Edebi Sanatlar Test Soruları

1. “Teşbih (benzetme)“; aralarında benzerlik bulunan iki şeyden, benzerlik yönü açısından zayıf olanın güçlü olana benzetilmesi sanatıdır. Başka bir söyleyişle, bir şeyin niteliğini anlatmak için o niteliği eksiksiz taşıyan başka bir şeyi örnek olarak gösterme işidir. Buna göre, aşağıdaki dizelerin hangisinde

Tanzimat Öncesi Türk Edebiyatı Test Soruları

1. Bu çağlarda, Türklerin ayrı ayrı kesimlere seslenen edebiyatı yoktur. Saz şairlerinin ve aydın yazarların, saf bir Türkçeyle ortaya koydukları eserler, bütün millete hitap ediyordu. Yine bu çağlarda Türkler, kopuz adlı milli sazlarıyla, hece vezniyle ve milli nazım şekilleriyle destanlar, koşuklar,

Söz Sanatları Test

1. Fırtınalar koparken git de seyret denizi Gökleri bir dev gibi doldurur iniltisi Bu dizelerdeki en belirgin söz sanatı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Benzetme (teşbih) B) Cinas C) Tevriye D) Kinaye E) Hüsn-i talil 2. Ay zeytin ağaçlarından yere damlıyordu Açtım

Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatı Test

1. Bu dönem edebiyatının ilk evresinde yetişen ve romantizmin etkisinde kalan hikâye ve romancıların eserlerinde, rastlantılara çok yer verilmiş; eserlerde yazarın kişiliği gizlenmemiş, okuyucuya seslenilmiş, vakanın akışı durdurularak birtakım bilgiler aktarılmış ya da tasvirler yapılmıştır. Kişiler, çoğu kez tek yönlü

9. Sınıf Türk Edebiyatı Boşluk Doldurma Soruları (Şiir)

1……… ; duygu, düşünce ve olay­ların ölçülü, çoğu zaman da kafiyeli mıs­ralarla anlatılması yöntemidir. 2. Düz yazıyla da anlatılabilecek olay ve durumların, belli bir ölçü, kafiye düzeni ve nazım şekline bağlı kalınarak dile getirilmesiyle oluşturulan kısa metinlere …………….denir. 3………………………….. şiirlerde çoğunlukla

Şiir Türleri Uygulama Soruları

1. Efendiler pek açsınız, bu çehrenizde bellidir Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir Şu nadi-i niam, bakın kudumunuzla müftehir Bu hakkıdır gazanızın, evet, o hak da elde bir Tevfik Fikret ……………şiir 2.Bir damla yaş gibi sıcacık Bakışlarında eylül