Şiir Türleri Uygulama Soruları

Şiir Türleri Uygulama Soruları

Şiir Türleri Uygulama Soruları

1. Efendiler pek açsınız, bu çehrenizde bellidir
Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir
Şu nadi-i niam, bakın kudumunuzla müftehir
Bu hakkıdır gazanızın, evet, o hak da elde bir
Tevfik Fikret

……………şiir

2.Bir damla yaş gibi sıcacık
Bakışlarında eylül bahçeleri
Bir gül gibi topluyorum usulca
Uykusuz geceleri
Feyzi Halıcı
…………şiir

3. Ormanda büyüyen adam azgını
Çarşıda pazarda insan beğenmez
Medrese kaçkını softa bozgunu
Selam vermeye dervişan beğenmez
Kazak Abdal
……………şiir

4. En çok söz edenler barış adına
Geceli, gündüzlü üç vardiyada
Silah üretiyor, savaşanlara
Barış, rüyalarda sürüp gidiyor
Özcan işler
…………şiir

5. Sana çok şükürler olsun Allah’ım
Hayvan karşısında insan yarattın
Cemalin görmektir hevesim, ahım
Akıl fikir verdin, iman yarattın
Âşık Reyhanî
………..şiir

6. Çobanın ağzında türkü yanık
Bülbüller de buna tanık
Dinleyicisi sadık bir köpek
Ya da toprağı tepen köstebek
Necmi Unsal
……….şiir

7. Ankara’dır yurdun çarpan yüreği
İstanbul’dur memleketin direği
Zonguldak’ta sallar işçi küreği
Petrol veren Batman’ın var Türkiye’m
Rahim Taş
………şiir

8. Durduk, süngü takmış kâfir ayakta
Bizde süngü yok
Bir hayret kızıllığı akardı üstümüzden
Dehşetten daha çok
Durduk, süngüsü düşmanın pırıl pırıl
Önümüze çıktı bir gündüz bir gece
Korku değil hâşâ
Bir büyük düşünce
Fazıl Hüsnü Dağlarca
………….şiir

9. Dadaloğlu yarın kavga kurulur
Öter tüfek davlumbazlar vurulur
Nice koçyiğitler yere serilir
Ölen ölür kalan sağlar bizimdir
Dadaloğlu
………….şiir

CEVAPLAR: