Kategori: Divan Edebiyatı

Naima

NAİMÂ (1655-1716) 17. yüzyıl Osmanlı tarihçiliğinin en ünlü temsilcisidir. Halep’te doğmuş, genç yaşta istanbul’a gelmiştir. Kendini sevdirmesi sayesinde kısa sürede saray baltacılığından Divan-ı Hümayun kâtipliğine yükselmiş; bilgisi ve tarihe olan merakı dikkat çekerek vakanüvisliğe getirilmiştir. Sonraki yıllarda başmuhasebeciliğe kadar bu yükselişini

Divan Edebiyatı Öğretici Metinleri İle Tanzimat Edebiyatı Öğretici Metinlerinin Karşılaştırılması

DİVAN EDEBİYATI ÖĞRETİCİ METİNLERİ VE TANZİMAT DÖNEMİ ÖĞRETİCİ METİNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Divan edebiyatında Tarih, siyer (Hz. Muhammed’in hayatının anlatıldığı eserler), menkıbe (Olağanüstü olaylarla ilgili anlatı), siyasetname, seyahatname, mektup gibi türler etrafında gelişmiştir. Tanzimat edebiyatında Makale, eleştiri, hatıra, gezi yazısı, mektup gibi türler

Gazel Nedir?

Gazel ♦ Divan edebiyatının en çok sevilen ve en yaygın nazım biçimi olan gazel, Arap edebiyatında doğmuş olmakla beraber bize Fars edebiyatından geçmiştir. ♦ Anadolu Türkçesiyle verilen ilk örnekleri Hoca Dehhanî‘ye aittir. ♦ Genellikle 5-9 beyitten oluşan ve din dışı