Gazel Nedir?

Gazel
♦ Divan edebiyatının en çok sevilen ve en yaygın nazım biçimi olan gazel, Arap edebiyatında doğmuş olmakla beraber bize Fars edebiyatından geçmiştir.
♦ Anadolu Türkçesiyle verilen ilk örnekleri Hoca Dehhanî‘ye aittir.
♦ Genellikle 5-9 beyitten oluşan ve din dışı konuların işlendiği bu nazım biçiminde aruz ölçüsüyle sağlanan güçlü bir ahenk görülür.
♦ Tam ve zengin uyakların kullanıldığı bu şiirlerde uyak düzeni “aa/ ba/ ca/ da/ ea” biçimindedir. Gazellerde divan edebiyatına özgü mazmunlar yoğun biçimde kullanılır.