Celaleddin Harzemşah Kitabı Özeti

Celaleddin Harzemşah – Namık Kemal

Eserde, Harzemşahlar Devleti’nin son hükümdarı Celalettin Harzemşah’ın hayatı, kahramanlığı ve Moğollara karşı Türk – İslam dünyasını korumak için giriştiği mücadele ele alınır. Bir kan, zulüm ve ateş seli hâlinde Türk – İslam memleketlerine akan Moğol istilası önünde Celalettin’in tam bir inançla çarpışıp şehit oluşundaki fazilet anlatılır. Celalettin Harzemşah, toplayabildiği küçük kuvvetlerle, üç milyon askeri olan Moğol kuvvetlerine karşı yirmiden fazla galibiyet sağlamasındaki kahramanlığın büyüklüğünü belirtir. Namık Kemal‘e göre Tatar’a kuvvet veren aralarındaki birliktir. Türk – İslam kuvvetlerini zayıf düşüren de yine aralarındaki ayrılıktır.