Namık Kemal

Namık Kemal hayatı, edebi kişiliği sanat anlayışı Namık Kemalin eserleri romanları tiyatroları eleştirileri çıkardığı gazeteler

Tekirdağ’da doğan Namık Kemal, küçük yaşta şiir yazmaya başlamıştır. Zamanla dönemin şairleri arasında tanınmış ve “Encümen-i Şuara“ya girmiştir. 1862 yılında Şinasi ile tanışması hayatında dönüm noktası olmuş, Tasvir-i Efkâr‘da yazı yazmaya başlamıştır. Edebiyattan siyasete kadar çeşitli konularda bilgili ve coşkulu yazıları ile büyük ün kazanmıştır. Şinasi Paris’e giderken Tasvir-i Efkâr‘ın idaresini ona bırakmıştır. “Hürriyet”, “Hadika”, “ibret” gazetelerinde yazılar yazan Namık Kemal; “Vatan yahut Silistre” piyesinin temsili sırasında meydana gelen olaylar yüzünden 1873’te Magosa’ya sürgün edilmiştir. Af çıkarılması üzerine İstanbul’a dönmüş, Sultan Abdülhamit’in 1877 Türk-Rus savaşını bahane ederek Meclis-i Mebusan’ı kapatmasından sonra, önce Midilli’ye, sonra Rodos ve Sakız’a kaymakam tayin edilmiş ve 2 Aralık 1888 yılında ölmüştür. Mezarı Bolayır’dadır.

  • Edebiyatın aşağı yukarı her türünde (şiir, roman, tiyatro, makale, eleştiri, mektup, tarih…) eserler veren Namık Kemal’e “vatan şairi” denilmiştir.
  • Namık Kemal, şiirlerinde biçim ve dil bakımından eskiye bağlıdır ancak “hürriyet, adalet, vatan, millet” gibi yeni konuları işlemiştir (Heceyle yazdığı birkaç şiiri de vardır.).
  • “Toplum için sanat” anlayışına bağlı olan Namık Kemal, eserlerinde vatan ve millet sevgisinin yanı sıra özgürlük, hak, hukuk, adalet, ahlak ve aile kavramlarına geniş yer vermiştir.
  • En yararlı eğlence gözüyle baktığı tiyatroyu halkın eğitilmesinde bir araç olarak kullanmış; bu nedenle tiyatro eserlerinde daha sade bir dil kullanmıştır.
  • Cesur, coşkulu ve içten bir söyleyişe sahip olan Namık Kemal, romantizmden etkilenmiştir.
  • İlk edebî roman olan “İntibah” ve ilk tarihî roman olan “Cezmi Namık Kemal tarafından yazılmıştır.
  • Batı etkisinde gelişen yeni edebiyatı savunmuş, bu amaçla eski edebiyatımızı (divan edebiyatını) eleştirmiştir.
  • Bu konudaki yazıları eleştiri türünün ilk örnekleri arasına girmiştir.
  • En ünlü şiiri, özgürlük ve vatan sevgisi temasını işlediği “Hürriyet Kasidesi“dir.
  • Ziya Paşa’nın “Harabat” adlı eseriyle divan edebiyatına yönelmesi üzerine Namık Kemal “Tahrib-i Harabat” ve “Takip” adlı iki önemli eleştiriyle Ziya Paşa’ya olan tepkisini dile getirmiştir.

ESERLERİ
1. Roman: İntibah (İlk edebî roman) Cezmi (İlk tarihî roman)

2. Şiir: Hürriyet Kasidesi, Vaveyla, Hilâl-i Osmanî..

3. Tiyatro: Vatan yahut Silistre, Celalettin Harzemşah, Akif Bey, Gülnihal, Zavallı Çocuk, Kara Bela

4. Eleştiri: Tahrib-i Harabat, Takip, İrfan Paşa’ya Mektup, Celal Mukaddimesi, Renan Müdafaanamesi

5. Tarih ve Biyografi: Devr-i İstilâ, Barîka-i Zafer, Evrak-ı Perişan, Kanije, Osmanlı Tarihi

6. Çıkardığı Gazeteler: Tasvir-i Efkâr (Şinasi’den sonra çıkarmaya devam etmiştir.) Hürriyet (Ziya Paşa‘yla birlikte Londra’da çıkarmışlardır.) İbret