Namık Kemal

Tekirdağ’da doğan Namık Kemal, küçük yaşta şiir yazmaya başlamıştır. Zamanla dönemin şairleri arasında tanınmış ve “Encümen-i Şuara“ya girmiştir. 1862 yılında Şinasi ile tanışması hayatında dönüm noktası olmuş, Tasvir-i Efkâr‘da yazı yazmaya başlamıştır. Edebiyattan siyasete kadar çeşitli konularda bilgili ve coşkulu yazıları ile büyük ün kazanmıştır. Şinasi Paris’e giderken Tasvir-i Efkâr‘ın idaresini ona bırakmıştır. “Hürriyet”, “Hadika”, “ibret” gazetelerinde yazılar yazan Namık Kemal; “Vatan yahut Silistre” piyesinin temsili sırasında meydana gelen olaylar yüzünden 1873’te Magosa’ya sürgün edilmiştir. Af çıkarılması üzerine İstanbul’a dönmüş, Sultan Abdülhamit’in 1877 Türk-Rus savaşını bahane ederek Meclis-i Mebusan’ı kapatmasından sonra, önce Midilli’ye, sonra Rodos ve Sakız’a kaymakam tayin edilmiş ve 2 Aralık 1888 yılında ölmüştür. Mezarı Bolayır’dadır.

  • Edebiyatın aşağı yukarı her türünde (şiir, roman, tiyatro, makale, eleştiri, mektup, tarih…) eserler veren Namık Kemal’e “vatan şairi” denilmiştir.
  • Namık Kemal, şiirlerinde biçim ve dil bakımından eskiye bağlıdır ancak “hürriyet, adalet, vatan, millet” gibi yeni konuları işlemiştir (Heceyle yazdığı birkaç şiiri de vardır.).
  • “Toplum için sanat” anlayışına bağlı olan Namık Kemal, eserlerinde vatan ve millet sevgisinin yanı sıra özgürlük, hak, hukuk, adalet, ahlak ve aile kavramlarına geniş yer vermiştir.
  • En yararlı eğlence gözüyle baktığı tiyatroyu halkın eğitilmesinde bir araç olarak kullanmış; bu nedenle tiyatro eserlerinde daha sade bir dil kullanmıştır.
  • Cesur, coşkulu ve içten bir söyleyişe sahip olan Namık Kemal, romantizmden etkilenmiştir.
  • İlk edebî roman olan “İntibah” ve ilk tarihî roman olan “Cezmi Namık Kemal tarafından yazılmıştır.
  • Batı etkisinde gelişen yeni edebiyatı savunmuş, bu amaçla eski edebiyatımızı (divan edebiyatını) eleştirmiştir.
  • Bu konudaki yazıları eleştiri türünün ilk örnekleri arasına girmiştir.
  • En ünlü şiiri, özgürlük ve vatan sevgisi temasını işlediği “Hürriyet Kasidesi“dir.
  • Ziya Paşa’nın “Harabat” adlı eseriyle divan edebiyatına yönelmesi üzerine Namık Kemal “Tahrib-i Harabat” ve “Takip” adlı iki önemli eleştiriyle Ziya Paşa’ya olan tepkisini dile getirmiştir.

ESERLERİ
1. Roman: İntibah (İlk edebî roman) Cezmi (İlk tarihî roman)

2. Şiir: Hürriyet Kasidesi, Vaveyla, Hilâl-i Osmanî..

3. Tiyatro: Vatan yahut Silistre, Celalettin Harzemşah, Akif Bey, Gülnihal, Zavallı Çocuk, Kara Bela

4. Eleştiri: Tahrib-i Harabat, Takip, İrfan Paşa’ya Mektup, Celal Mukaddimesi, Renan Müdafaanamesi

5. Tarih ve Biyografi: Devr-i İstilâ, Barîka-i Zafer, Evrak-ı Perişan, Kanije, Osmanlı Tarihi

6. Çıkardığı Gazeteler: Tasvir-i Efkâr (Şinasi’den sonra çıkarmaya devam etmiştir.) Hürriyet (Ziya Paşa’yla birlikte Londra’da çıkarmışlardır.) İbret

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.