Vatan Yahut Silistre Özeti

VATAN YAHUT SİLİSTRE ÖZETİ KISACA – NAMIK KEMAL

Piyes, konusunu Ruslarla yapılan iki savaştan almaktadır. Birincisi, 1828 Osmanlı – Rus savaşındaki Şumnu Kuşatması; ikincisi ise 1853 Kırım Harbi sırasındaki Silistre Savunması’dır. Yazar, Osmanlı ordusunun küçük kuvvetlerinin büyük zaferler yaratmasını gururla karşılar ve vatan temini bu olaylar üzerine kurmuş olur. / Vatan Yahut Silistre Özeti kısaca

İslam Bey, vatan sevgisi ile dolu yiğit ve gözü pek bir gençtir. Silistre’nin savunulması için gönüllülerin öncülüğünü yapmaktadır. Bu vatan tutkusu yanında Zekiye adlı bir de sevgilisi vardır. Ancak onda vatan sevgisi ağır basar ve cepheye koşar. Giderken de “Beni seven arkamdan gelsin!” der. Bu, Zekiye için de bir parola olur. Genç kız, erkek kılığına girerek islam Bey’in ardından cepheye gider. Silistre’de büyük çarpışmalar olmaktadır, islam Bey ileride, Zekiye cephe gerisinde kahramanca savaşırlar.

Bu arada Zekiye, İslam Bey’i yakından izlemektedir. Nitekim düşman cephaneliğinin imha edilmesi hareketine o da katılır. Orada yaralanan İslam Bey’in durumu karşısında duygularını gizleyemez ve gerçek kimliği ortaya çıkar. İki sevgili hem başarının hem de birlikte olmanın sarhoşluğu içindeyken buna bir de üçüncü olay eklenir. O da Zekiye’nin öldü diye bildiği babasının Albay Sıtkı Bey olmasıdır. Düşman, bu amansız savaştan geri kaçarken İslam Bey, Zekiye ve Albay Sıtkı Bey birbirlerini tanıma ve kavuşmanın mutluluğu içinde ordunun kazandığı zaferden “Yaşasın vatan!.. Yaşasın Osmanlılar!..” naraları ile gurur duymaktadırlar.