Etiket: Tanzimat dönemi tiyatroları özetleri

Tarık Kitap Özeti

Tarık Kitap Özeti “Tarık“, konusunu İslam – Arap tarihinden alan bir piyestir. Tarık, efendisinin emri üzerine maiyetinde bulunan ordularla ispanya kıyılarına geçerek zaferlerle sonuçlanacak bir fetihler silsilesine başlar. Musa ibn Nusayr, ispanya’nın fethi için halifeye mektup yazarak izin talep etmiş,

İçli Kız Kitabı Özeti

“İçli Kız” piyesinde Sabiha ile İzzet Bey arasında gerçekleşecek olan evliliğin öncesi ve sonrası ele alınmıştır. Sabiha Hanım, zayıf ruhlu bir kızdır. Aşırı derecede kendi içine kapalı olan Sabiha’nın karşısına İzzet Bey çıkar. Sabiha’nın babası, kızını İzzet’le evlendirmek için onun

Çok Bilen Çok Yanılır

RECAİZADE MAHMUT EKREM – ÇOK BİLEN ÇOK YANILIR “Çok Bilen Çok Yanılır” isimli tiyatro eserinde konu, “Binbir Gece Masallarından alınmış ve Türk toplum yaşamına adapte edilmiştir.” Fesat ve kıskanç bir insan olan Maraş hâkimi Azmi Efendi, Kaymakam Edip efendi ile anlaşamamaktadır.

Gülnihal Kitap Özeti

Gülnihal – Namık Kemal Çok zalim bir kimse olan Kaplan Paşa, Rumeli’de bir sancak beyidir. Zulümle halkın nefretini toplamıştır amca oğlu Muhtar Bey ise halkın çok sevdiği iyi ve cesur bir gençtir. Muhtar Bey’in sevdiği İsmet adlı akraba kızını Kaplan

Zavallı Çocuk Kitabı Özeti

ZAVALLI ÇOCUK  KİTAP ÖZETİ – NAMIK KEMAL “Zavallı Çocuk” piyesinde, amcasının çocuğu Ata’yı seven Şefika, annesi tarafından varlıklı bir paşayla evlendirilmek istenmektedir. Baba, bu evlilik meselesinde pek de istekli değildir çünkü kızının böyle bir evliliği arzu etmediğini hissetmiştir. Karısının ısrarlarına

Celaleddin Harzemşah Kitabı Özeti

Celaleddin Harzemşah – Namık Kemal Eserde, Harzemşahlar Devleti’nin son hükümdarı Celalettin Harzemşah’ın hayatı, kahramanlığı ve Moğollara karşı Türk – İslam dünyasını korumak için giriştiği mücadele ele alınır. Bir kan, zulüm ve ateş seli hâlinde Türk – İslam memleketlerine akan Moğol

Vatan Yahut Silistre Özeti

VATAN YAHUT SİLİSTRE ÖZETİ KISACA – NAMIK KEMAL Piyes, konusunu Ruslarla yapılan iki savaştan almaktadır. Birincisi, 1828 Osmanlı – Rus savaşındaki Şumnu Kuşatması; ikincisi ise 1853 Kırım Harbi sırasındaki Silistre Savunması’dır. Yazar, Osmanlı ordusunun küçük kuvvetlerinin büyük zaferler yaratmasını gururla

Şair Evlenmesi Özeti

ŞAİR EVLENMESİ ÖZETİ – SİNASİ Şair Evlenmesi, İbrahim Şinasi’nin 1860 yılında Tercüman-ı Ahvâl gazetesinde parça parça yayımlanan ardından da kitap olarak basılan töre komedisi tarzında tek perdelik bir oyundur. Kimi kaynaklar daha önce yazılmış bazı tiyatro eserlerinin varlığından söz etse