Cümle Çeşitleri Test Soruları

1. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi ad cümlesidir?

A) Dağ başından duman eksik olmaz.
B) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.
C) Gönül kimi severse güzel odur.
D) Herkes ne ederse kendine eder.
E) Üzüm üzüme baka baka kararır.

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yüklemin türüne göre ötekilerden farklı bir cümle vardır?

A) Gördüğüm her pınarda
Sular buzdan billur olmuş
B) Buz olmuş sanki akşam
Akıyor oluklardan
C) Beyazlar giyen her çam
Ses bekliyor pınardan
D) Yolcu dudağına hasret kalan pınarlar
Şimdi etrafınızda kurt izleri var
E) Çözünce güneş buzdan zincirinizi
Çobanlar “Haydi akın!” diyecek

3. Aşağıdakilerin hangisinde, öğelerinin dizilişi (yüklemlerinin yeri) bakımından ötekilerden farklı cümleler vardır?

A) Say beni, sayayım seni.
B) Gülme komşuna, gelir başına.
C) Sakla samanı, gelir zamanı.
D) Güvenme varlığa, düşersin darlığa.
E) Az kaz, uz kaz, boyunca kaz..

4. Aşağıdaki dizelerden hangisi, öğelerinin dizilişi yönünden kurallı bir cümledir?

A) insanlar dolaşır içimde yorgun, mutsuz
B) Boşuna değildir bu yanık türküler boşuna
C) Kaçtı gitti aşkım bu kıpkırmızı yürekten
D) Yalnızlık köpüre köpüre gelen bir dalga
E) Bir kan sızışıdır toprağa çizdikleri iz

5. Aşağıdakilerden hangisinde ikinci dize, anlamca olumsuz bir cümledir?

A) Memleket isterim
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun
B) Memleket isterim
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun
C) Memleket isterim
Ne zengin fakir ne sen ben farkı olsun
D) Memleket isterim
Kış günü herkesin evi barkı olsun
E) Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun

6. Aşağıdaki dizelerden hangisi, anlamca olumlu cümledir?

A) Hiç çeker mi bu dünyadan elini
B) Konmaz mıyım yeni açmış güle ben
C) Hastanın halinden ne bilir sağlar
D) Benim can vermeye dermanım mı var
E) Ateş yanmayınca duman mı tüter

7. Aşağıdakilerden hangisi, yanıt gerektiren (gerçek) soru cümlesidir?

A) istanbul’u sevmezse gönül aşkı ne anlar?
B) Benim senden saklayacak neyim olabilir ki?
C) Metelik yoktur bu herifte, nesine yüz verirsiniz?
D) Sanatsal değerlendirme, hangi ölçütlere dayanır?
E) Nerede ben güldükçe mutlu olan dostlarım?

8. Aşağıdaki dizelerden hangisi, yapısına göre ötekilerden farklı bir cümledir?

A) Ben güzele güzel demem
Güzel benim olmayınca
B) Köpürerek koşuyordu atlarımız
Durgun denize doğru
C) Her dakikasını ayrı hatırlarım
Erenköy’de geçen zamanın
D) İkiz hayaletler gibi yürürdük
Puslu aydınlıkta o bahar günü
E) Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar
Unutuşun o tunç kapısını zorlar

9. Aşağıdakilerden hangisi, öznesi ortak sıralı bir cümle değildir?

A) Tevfik dükkânın arka kapısını açtı ve bahçeye çıktı.
B) Asker başını çevirdi ve işi anlayınca yere atladı.
C) Bunlar hep bizim için söyleniyor, anlatılıyordu.
D) Uçak bir kere hava akımına girdi mi, düzeltilemez, toprağa çakılırmış.
E) Çolak Salih yerde yatıyor, arkadaşları başında bekliyordu.

10. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, yüklemi ve dolaylı tümleci ortak sıralı bir cümledir?

A) Bir ağaçta gül de biter, diken de.
B) Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma.
C) Para isteme benden, buz gibi soğurum senden.
D) İnanma dostuna, saman doldurur postuna.
E) Ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli.

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yan cümlecik yoktur?

A) Ne lüzum var şuna buna sormaya
B) Sekiz yıldır uğramadım yurduma
C) Dönüp yâre geldim yüzüm sürmeye
D) Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne
E) Döndüm daldan kopan kuru yaprağa

12. “Gülünce gözlerinin içi gülüyor.” cümlesi, yan cümlenin görevi bakımından, aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir?

A) İstanbul’a geldikçe bize de uğrardı.
B) O yıllarda unutulmaz günler geçirmiştik.
C) Yaşadığımız günleri nasıl unutabiliriz?
D) Geçmiş günleri bir daha yaşayabilir miyiz?
E) Geçen yıllar bir daha geri gelmiyor ki!

13. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde yancümle, ötekilerden farklı bir öğedir?

A) Balı olan bal yemez mi?
B) Bağı ağlayanın yüzü güler.
C) Biri bilmeyen bini hiç bilmez.
D) Bir ağızdan çıkan bin ağıza yayılır.
E) Bir elin verdiğini öbür el görmesin.

14.
Yaralarım göz göz oldu
Hekim gözleyi gözleyi
Bu dizelerin cümle çeşitleri bakımından niteliği, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Bileşik, olumlu, devrik eylem cümlesi
B) Basit, olumlu, kurallı eylem cümlesi
C) Bileşik, olumlu, kurallı eylem cümlesi
D) Basit, olumsuz, devrik ad cümlesi
E) Bileşik, olumlu, kurallı ad cümlesi

15. Aşağıdakilerden hangisinde yanıt, nesnesi söylenmiş eksiltili bir cümledir?

A)
– Yavrum, şu görünen köyün adı nedir?
– Müftüler.
B)
– Daha ötede neresi vardır?
– Nergislik.
C)
– Ya bu suya ne derler?
– Zerdali Oluk.
D)
– Şu yol nereye gider?
– Derebahçe’ye.
E)
– Ya senin adın nedir?
– Ayşe Gül.

CEVAP ANAHTARI

1. C     2. D     3. E     4. D     5. C     6. B      7. D      8. D     9. E      10. A      11. B      12. A     13. E      14. A     15. C