Ses Bilgisi ve Yazım Kuralları Test

1.
ikiz hayaletler gibi yürüdük
Elele yanyana bir bahar günü
Gece bir tepeden seyir ettik büyük
Yıldızların suya döküldüğünü
Bu dizelerde kaç yazım yanlışı yapılmıştır?

A) 1        B) 2        C) 3          D) 4       E) 5

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) istediği parayı vermedim diye bana gönül koymuştu.
B) Onu gönülden çıkarmıştı; ne para gönderiyordu, ne mektup.
C) Yaşlı adamın gönülünü kırmamaya özen gösteriyordu.
D) Filmlerimizde, zengin oğlan, yoksul kıza gönül verir.
E) Bahçesiyle gönül eğlendiriyor, kente arada bir iniyordu.

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yazım yanlışı yoktur?

A) Hadi koltukcuğum
Uzanalım bostanlara doğru
B) Hadi sobacığım hadi
Dağ yolunda gezelim
C) Hadi incecik masacığım
Cırcır böcekleri bekliyelim
D) Hadi yorgancığım hadi döşekciğim
Uyumayalım sabahlara dek
E) Hadi gel çık ortaya
Kendimizi saklamıyalım kendimizden

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yazım yanlışı yoktur?

A) Ben onunla yan yana oturmam, diye tutturdu.
B) Bir kez düşmeye gör, çevrende kimse kalmaz.
C) Güpe gündüz adamı tehdit etmişler.
D) Birden bire oturduğu yerden ayağa fırladı.
E) Binanın boya işi bizi adam akıllı yordu.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yardımcı eylemin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

A) Yanıma oturarak birtakım rivayetlerden bahsetti.
B) Benim yanına geldiğimi epeyce sonra farketti.
C) Kazayı bu kadar ucuz atlatmasına şükretti.
D) Arkadaşlardan topladığımız parayı reddetti.
E) Ara sokaklarda bir eskici dükkânı keşfetti.

6. Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili sözcüklerin hangisinin yazımı yanlıştır?

A) Zavallı adam kahrından yataklara düştü.
B) Bu konudaki emrin Genel Müdür tarafından verildiği söyleniyor.
C) Deponun hacmi yönetmelikte öngörülenden küçükmüş.
D) Arkadaşlarını, bahtınız açık olsun, diyerek uğurladı.
E) Askerdeki oğulundan haber alamayınca Askerlik Şubesine başvurdu.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

A) Bizim Ali, askerde Çavuş olmuştu.
B) O gün Öğretmen Celal’i evinde bulamadık.
C) İstanbul efendilerinden biridir Naim Efendi.
D) Naciye Hanım, mahallenin sevgilisi olmuştu.
E) Bundan sonra Asım Bey ortalıkta görünmedi.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “de” bağlacı, “-de” eki gibi yazılarak yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Gazetede senin fotoğrafını gördüm.
B) Gazetede muhabir olarak çalışıyor.
C) Gazetede bir haberleşme aracıdır.
D) Gazetede okumuştum o haberi ben.
E) Gazetede çıkan ilanı gördünüz mi?

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “-ki” eki ya da “ki” bağlacının yazımı yanlıştır?

A) Seninki bugünlerde ortalıkta görünmüyor.
B) Neyseki kışlıklarımızı yanımıza almıştık.
C) Unutma ki her insanın bir kusuru vardır.
D) Gazetedeki haber daha ayrıntılı yazılmış.
E) Bir de baktım ki bütün arkadaşlar orada.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, ünsüz benzeşmesine uyulmadığı için yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Bölgeye BM Barış Gücü gönderilmişti.
B) Birinci sınıftayken sabahçıydı, şimdi öğlenci oldu.
C) Sokağın iki yanında da kebapçı dükkânları vardı.
D) Türkiye, bölgenin silahdan arındırılmasını istedi.
E) Onun bu kadar çalışkan olduğunu kimse bilmiyordu.

11.
Erzurum’lu  Emrah (ölm. 1854)’ın,  Erzurum’un  Tambura köyünde doğduğu söylenmektedir.

I.                                 II.                             III.
Anadolu’da  Sivas, Kastamonu, Sinop, Konya gibi birçok şehirde dolaşmış, Niksar’da  ölmüştür.

IV.                                                                                                                                                    V.

Kesme işareti, bu parçadaki numaralanan sözcüklerin hangisinde yanlış, kullanılmıştır?

A) I.       B) II.      C) III.      D) IV.       E) V.

12.
Bu akşam keyfimiz yerinde
Günlük dertlerden sıyrılmışız
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerde görülen ses özelliği, aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

A) Bu tozlu yol az ilerde sola kıvrılıyor.
B) Yaşlı adam biraz sonra evine çağrılıyor.
C) Kuru yapraklar sağa sola savruluyor.
D) Aşırı sıcak altında buram buram terliyor.
E) Susuzluktan olacak, son yeşillik de kavruluyor.

13. Üçüncü kişi iyelik eki alan sözcüklerin sonuna “ile” getirilince, araya “y” koruyucu ünsüzü girer ve “ile”nin başındaki “i” ünlüsü düşer. Eklesen “ile”, büyük ünlü uyumuna uyar.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu kurala örnek olabilecek kullanım yoktur?

A) Kitaplarıyla baş başa olmaktan zevk alıyordu.
B) Gözleriyle görmeden söylediklerime inanmadı.
C) Arabasıyla buraya gelirken kaza yapmış.
D) Akrabalarıyla aynı mahallede oturuyormuş.
E) Kapıyla percereyi daha yeni boyatmıştı.

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, “ünsüz yumuşaması” için bir örnek vardır?

A) Benim aydınlık dünyamda serçeler
Hep birlikte uçardı
B) Benim aydınlık dünyamda kurbağalar
Bir yosunlu göl içindedir
C) Benim aydınlık dünyamda insanlar
Kendi hallerinde yaşarlar
D) Benim aydınlık dünyamda insanlar
İnsanlarla kavga ederler
E) Benim aydınlık dünyamda hayat
Bir çorap söküğüdür gider

15.
Güvercinler düştükçe aklıma
İnsan olduğumu hatırlıyorum
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi için örnek yoktur?

A) Ünlü düşmesi
B) Ünsüz düşmesi
C) Ünlü daralması
D) Ünsüz yumuşaması
E) Ünsüz benzeşmesi

CEVAP ANAHTARI

1.C     2. C       3. B        4. A       5. B      6. E       7. A      8. C      9. B       10. D         11. A      12. D      13. E     14. E      15. B